Õppeaasta eesmärgid
Õppeaasta eesmärgid

Põhieesmärk: terviseharjumuste kujundamine läbi mängu, looduse ja muusika

Eesmärgid:
• Õppevara on täiendatud tervisekasvatuse põhimõtetest lähtuvalt
• Igal rühmal on oma tervisenurgake
• Õuealale on loodud oma loodusrada
• Õppe-kasvatustegevus on näitlikustatud uuendatud õppevahenditega
• Huvigrupid on kaasatud lastesõime arengusse ning lapse toetamisse
• Huvigruppidele on muudetud info kättesaamine kiireks
• Arendatud on koostööd Tallinna piires

Ülesanded eesmärkide täitmiseks:
• Märgistada ja kaardistada loodusraja vaatluspunktid
• Suurendada õuesõppe osakaalu
• Rühmades sisse seada tervisenurgad
• Viia läbi erinevaid tervise- ja liikumisega seotud üritusi (peod, teatrid, tähtpäevad)
• Valmistada terviseteemalisi loov- ja õppemänge
• Koostöös kodudega täiendada tervisenurkade vahendeid ja õppevara
Kodulehekülge haldab:
Rena Lepikult, direktor
pakapikk@pakapikk.edu.ee, 6618018