Arengukava

LASTESÕIM PÄKAPIKK ARENGUKAVA 2014-2018 SIIN

KINNITATUD
Tallinna Haridusameti juhataja
20.02.2014 käskkirjaga nr 1.-2/144
Lisa 35

LASTESÕIM PÄKAPIKK ARENGUKAVA 2014-2018 TEGEVUSKAVA 2016-2018 SIIN

Kodulehekülge haldab:
Rena Lepikult, direktor
pakapikk@pakapikk.edu.ee, 6618018