Hoolekogu
HOOLEKOGU  KOOSSEIS 2017/18Esimees: Kristina Lehtmets
kristinalakk@hotmail.com

Liikmed:
Kairit Sildre
kairitsildre@gmail.com

Maari Ross
maari.ross@gmail.com

Kerli Roosi
kerliroosi@gmail.com

Õpetajate esindaja:
Tiia Leitma
tiialeitma@hot.ee

Põhja-Tallinna Valitsuse esindaja:
Heleni Praks
Heleni.Praks@tallinnlv.ee
 
   

Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 26.01.2018 nr 1.-2/46
LISA hoolekogude kinnitamise kohta
Lastesõim Päkapikk kinnitatud hoolekogu koosseis

Kodulehekülge haldab:
Rena Lepikult, direktor
pakapikk@pakapikk.edu.ee
6618018