Õppeaasta eesmärgid
Põhieesmärk: Päkapiku retk läbi nelja aastaaja

Alaeesmärgid:

• Anda lastele võimalus läbi 4 aastaaja kogeda, õppida, mõista ja tunnetada lähimat ümbritsevat looduskeskkonda

• Loodus – ja keskkonnakasvatuse rakendamine läbi aktiivse õues- ja kogemusõppe

• Laps väärtustab ja hoolib loodusest ning oma tervisest  (keskkonda säästev, tervislik eluviis)

• Laps õpib vahetu kogemuse kaudu, kasutades oma meeli ja kasutab looduskeskkonda aktiivseks mänguks, liikumiseks ja õppimiseks

• Õpikeskkond on  avastamisrõõmu pakkuv ja uudishimu ergutav


Ülesanded eesmärkide saavutamiseks:

• Õue- ja kogemusõppe võimaluste aktiivne kasutamine (praktiline tegevus, katsed, uurimine)

• Looduse õpperaja kasutamine erinevatel aastaaegadel

• Tervise- ja keskkonnateemaliste teemapäevade läbiviimine

• Tervise- ja loodusteemaliste õppevahendite täiendamine (mängud, pildid, loodusnurk, õpperada)

• Praktiline tegevus loodusnurgas (taimede külvamine, hoolitsemine) toas ja õues.

• Rühma töötajate osalemine tervisemeeskonnas ja arengukava koostamisel

• Eakohase ja põneva õpikeskkonna loomine nii toas kui õues

• Koostöö erinevate huvigruppidega (kolleegid, lapsevanemad, haridusasutused jt)


Kodulehekülge haldab:
Rena Lepikult, direktor
pakapikk@pakapikk.edu.ee, 6618018