Töökorraldus
    
Töökorraldus

Lastesõim on avatud tööpäevadel 7.00 –  18.00.
Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse 3 tunni võrra. Info rühmade tööaja kohta on leitav kodulehel iga rühma blogis.

Muudatustest rühmade tööajas teavitame lastevanemaid  rubriigi "Uudised" all ning vastavalt lastevanemate koosolekul kokkulepitule, kas rühma blogis või e–posti vahendusel.

Lastesõim on reeglina kollektiivpuhkusel juulikuus. Täpne info  edastatakse rubriigi "Uudised" all  jaanuarikuu jooksul.  Juuni teisest poolest kuni augusti teise pooleni töötame osaliselt ühendatud rühmadega. Info rühmade ühendamise kohta edastatakse jooksvalt.Kodulehekülge haldab:
Rena Lepikult, direktor
pakapikk@pakapikk.edu.ee, 6618018