HinnakiriVanema poolt kaetava osa määr alates 1. jaanuarist 2020 on 71,25 eurot kuus

on vastu võetud Tallinna Linnavalitsus Tallinna Haridusamet hindade kehtestamine 31.12.2019 nr HA-4/78 , mis hakkab kehtima alates 31.12.2019

Kehtestamise dokumenti saate vaadata siit: Tallinna Haridusamet hindade kehtestamine 31.12.2019 nr HA-4/78

Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lastesõim on kollektiivpuhkuse ajaks suletud. Elukohajärgne sotsiaalosakond võib avalduse alusel toetada vanema osa maksmisest vabastamist
kuni 80% ulatuses.
Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotluse vorm tuleb esitada elukohajärgsesse sotsiaalosakonda ja toetuse saamisel lastesõime direktorile. Avalduse vorm on kooskõlastatud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga ning linnaosa valitsuste sotsiaalhoolekande osakondadega.

Toitlustustasu päevamaksumus

Alates 01.september 2017 kompenseerib Tallinna linn lasteasutuse laste toidupäeva maksumuse lähtuvalt Linnavolikogu 07.09.2017a määrusest nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ ja Tallinna

Linnavalitsuse 20.09.2017 määrusest nr 29 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine".


Lastesõim Päkapikk toitlustustasu päevamaksumuse on kooskõlastanud lastesõime hoolekogu 26.06.2017 koosoleku protokoll nr 4 ja kinnitanud lastesõime direktor 26.06.2017 käskkirjaga nr 1-2/ 7

Toidupäeva hind 1,80 € kehtib alates 06. augustist 2017.Toidupäeva maksumust muudetakse vastavalt lastesõime hoolekogu otsusele. 
 
Esitatud arved tuleb tasuda arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele.

• Kasutada tuleb arvel olevat viitenumbrit, mis on igal lapsel personaalne!
• Kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb teatada direktorile, võlglasi lastesõime vastu ei võeta.
• Omavoliliselt arvetel muudatusi teha on keelatud, soovitavad ei ole ka ettemaksed. Arvetele võlgu ja ettemakseid ei märgita.
• Arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga.
• Parim ja lihtsam võimalus tasuda arveid on otsekorraldus.
• Lastesõim Päkapikk arved koostab Tallinna linna finantsteenistuse vanemraamatupidaja pr. Lilia Kärner, lilia.karner@tallinnlv.ee
• Lapsevanem saab arve e-posti aadressile 

Kodulehekülge haldab:
Rena Lepikult, direktor
pakapikk@pakapikk.edu.ee, 6618018