Lastesõime vastuvõtt
Lastesõime vastuvõtt

Lapsevanem saab ise täita e-taotluse, kuhu märgib kuni kolm lasteasutuse (sealhulgas lastesõime) valikut ning koha soovimise aja ning täpsustab oma kontaktandmed. 
Lisaks on vanemal võimalik näha, mitmes on tema laps valitud lasteasutuse kohataotlejate nimekirjas. Esitatud taotlust on võimalik vajadusel muuta või kustutada.

Rühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel. Lapse vastuvõtmist lasteasutusse reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 27.detsembri 2006 määrus nr 109
"Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".
Kodulehekülge haldab:
Rena Lepikult, direktor
pakapikk@pakapikk.edu.ee, 6618018