Lastesõimest lahkumine
Lastesõimest lahkumine

Lapse lastesõimest väljaarvamiseks esitab vanem lastesõime direktorile avalduse. Avaldust ei saa esitada tagantjärele.
Lapse lastesõimest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

Kodulehekülge haldab:
Rena Lepikult, direktor
pakapikk@pakapikk.edu.ee, 6618018