Uudised

Lasteaedade töökorraldus

12.05.2020
Soovitused COVID-19 jt viirushaiguste ennetamiseks

1. Laste vastuvõtt
 Lasteaeda võetakse vaid terveid lapsi. Lapsi, kelle vanematel või lähikontaktsetel on tuvastatud COVID-19 haigus ei tohi lasteaeda tuua.
 Lapsi võetakse vastu õues, halva ilma korral välisuksel või eeskojas.
Vanematega suhtlemisel järgitakse võimalusel 2+2 nõuet.
 Kõiki lapse kraaditakse kontaktivaba kraadiklaasiga ja vaadatakse üle nende tervislik seisund (respiratoorsete haiguste sümptomite olemasolu).
 Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud.
2. Töötajate ja laste kaitse
 Nakkuse ennetamiseks ning töötajate ja laste kaitseks lasteaias on esmatähtsad hügieen (regulaarne ja hoolikas kätepesu),
ruumide piisav tuulutamine ning ruumide ja pindade tõhus puhastamine.
 Kõrgendatud riskiga töötajaid (eakad, rasedad, kroonilised haiged) kasutada kaugtööl.
 Laste vastuvõtmisel kasutada õpetajatel isikukatsevahenditena
kaitsemaski (või tolmumaski FFP1 ja visiiri) ning ühiste esemete või pindade kasutamisel ühekordseid kaitsekindaid.
 Kaitsemaski kasutamisel tuleb lähtuda selle kasutusajast ja kasutustingimustest. Hingamisel niiskunud kaitsemask ei anna enam kaitset
ning pigem ohustab kandjat, sest kasutusaja ületanud maski pinnal olevate bakterite arv hakkab kasvama.
 Enne isikukaitsevahendite paigaldamist tuleb käed hoolikalt pesta sooja vee ja seebiga (soovitavalt kestvusega 20 sek),
seejärel paigaldada isikukaitsevahendid nõuetekohaselt. Peale kasutamist tuleb isikukaitsevahendid nõuetekohaselt eemaldada vältides kokkupuudet saastunud pindadega ning käed hoolikalt pesta sooja vee ja seebiga (soovitavalt kestvusega 20 sek) või desinfitseerida antiseptilise lahusega kui ei ole võimalust pesta.
 Kindlasti peab lasteaias kirurgilist maski kandma kohapeal haigestunud õpetaja või laps, see aitab takistada COVID-19 viiruse levikut.
 Nõuetele vastavad isikukaitsevahendid ja desinfitseerimisvahendid on kaardistatud: https://www.eas.ee/isikukaitsevahendid
3. Laste arv rühmas
 Laste arv on soovituslikult sõimerühmas 6-8 ja aiarühmas 8-10, et kontaktid oleksid minimaalsed.
 Laste arvu kasvades lasteasutuses hakatakse rühmas laste arvu järkjärgult suurendama.
 Kui lasteaias on liitrühmad, siis peavad liidetud olema kogu aeg ühe ja sama rühma lapsed st et laste lähikontaktsete ring peaks olema
võimalikult muutumatu. Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte.
4. Õppetöö korraldus
 Õpetajatel tuleb selgitada lastele hügieenireegleid ja miks on oluline teistega distantsi hoida ning näidata ette, kuidas käsi õigesti pesta.
 Lasteaedades olevad saalid, spordiruumid jms ei tohi olla ühiskasutuses. Eriolukorra tingimustes muusika ja liikumistegevused
toimuvad õues või rühmaruumis, et piirata ruumide ristkasutust.
 Lasteaedadel, kellel on oma mänguväljak või õueala, on soovitav viibida võimalikult palju värskes õhus, sh korraldada võimalusel
õppimine väljas. Õues tuleb jälgida, et kontaktid piirduksid oma rühma lastega.
 Eriolukorra ajal ei osutata lasteaias huvihariduse teenust.
5. Koristamine
 Ruume tuulutada regulaarselt (vähemalt 2x päevas minimaalselt 15 minutit korraga), et tagada piisav ventilatsioon.
 Tualettruumid varustada piisavas koguses kätepesuvahendiga ning paigaldada jalaga avatavad jäätmekonteinerid. Käsi kuivatada ühekordse paberrätikuga.
 Ruumide ja pindade märgkoristus tuleb teha mitu korda päevas (3-4h tagant), koristamisel puhastada rühmaruumis mh ukselingid,
lülitid, toolide selja- ja käetoed, lauad jmt ning tualettruumis sisustus ja pinnad nõuetekohaste pesemis- ja desinfitseerimisvahenditega.
 Mööblit, riiuleid, radiaatoreid puhastada kaks korda nädalas.
 Koristamisel kasutada ühekordseid kummikindaid, et kaitsta ennast kasutatavate puhastusvahendite ja pindadel oleva võimaliku saastuse eest.
 Koristustarvikud tuleb hoolikalt puhastada iga koristuskorra lõpus.
 Mänguasju pesta vastavalt määrdumisele ja vähemalt korra nädalas.
NB! Pehmed mänguasjad on soovitatav eriolukorra lõppemiseni laste eest ära panna, v.a juhul, kui need on isiklikud kaisuloomad(millega ei mängita ja mida laps kasutab vaid ise oma päevast uinakut tehes).
 Õueatraktsioone ja õuemänguasju tuleb desinfitseerida enne lastega õue minekut.
 Lasteaias peavad olema nõuetele vastavad vahendid pindade desinfitseerimiseks. NB! Pesemis- ja desinfitseerimisvahendeid tuleb hoida lukustatud kapis või ruumis.
6. Toitlustamine
 Toidu valmistamisel ja jagamisel järgida kõiki tervisekaitsenõudeid.
 Toitlustamisel tuleb puhastada ja desinfitseerida kõiki sagedasti puudutatavaid ja toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini.
 Oluline on jälgida, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste joogitopsi, lusikat jm söögiriistu. Vee joomiseks tuleb lastel kasutada isiklikku joogitopsi/tassi (ühekordne või korduvkasutatav).
7. Lasteaias haigestumised
 Võimalusel eraldada ennetavalt lasteaias ruum, kuhu vajadusel haiguskahtlusega lapsi isoleerida.
 Isolatsiooniruumis olevate esemete pind, ruumi põrand ja seinad peavad olema kergesti puhastatavad ja desinfitseeritavad.
 Kui lapsel avalduvad lasteaias viibimise ajal respiratoorsed sümptomid (köha, palavik vm), siis tuleb laps isoleerida, et haiguskahtlusega lapsega kokku puutuvate inimeste arv viia miinimumini. Isoleeritud lapsele peab olema tagatud järelevalve kuni vanem lapsele järele tuleb.
8. Laste kojuminek
 Lapsi saadetakse koju õues, halva ilma korral antakse laps üle välisuksel või eeskojas.
 Eriolukorra tingimustes lapsevanemad ei tohi jääda koos lapsega territooriumile mängima. Kui vanem soovib, et laps oleks juba õues  olnud, saab ta lapsele järele tulla pisut hiljem.
9. Lõpupeod
 Kui riiklikud piirangud kestavad, ei ole võimalik korraldada traditsioonilist lõpupidu kogu rühma, õpetajate ja lastevanemate osavõtul. Lasteaia lõpupeo võib lükata edasi augustisse või leida koostöös vanematega sobiv lahendus (näiteks veebikeskkonnas),säilitades laste ja perede turvalisuse ning tervise kaitse.