Uudised

Lapsevanemad saavad nüüd ise taotleda kohatasu soodustust

14.09.2020
Lasteaia kohatasu vabastust saavad taotleda vähekindlustatud pered ning haridusliku erivajadusega lasteaialaste vanemad.

Tallinna linnavolikogu muudetud määruse kohaselt vabastatakse kohatasust täies ulatuses vähekindlustatud pered ning haridusliku erivajadusega lasteaialaste vanemad. Taotluse esitamiseks peab vanem minema veebilehele info.haridus.ee/lasteaiakoht, logima sisse iseteeninduskeskkonda ning vajutama rohelisele nupule „Esita kohatasust vabastamise taotlus“

Kui seni oli võimalik lapsevanematel saada kohatasu soodustust kuni 80 protsendi ulatuses, siis nüüd vabastatakse kohatasust pered, kelle sissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80 protsenti kehtivast töötasu alammäärast. Vabastuse saamise eelduseks on, et nii vanema kui ka lapse elukoht peab rahvastikuregistri andmetel olema Tallinna linnas samal aadressil. Vanemate netosissetulekut kontrollib vanema(te) elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

Täies ulatuses vabastatakse kohatasust ka Tallinna munitsipaallasteaedade erirühmades käivate või sinna kohta ootavate haridusliku erivajadusega laste vanemad. Sarnaselt senisele jääb soodustus kehtima paljulapseliste perede jaoks (alates kolmandast lapsest, kui pere kolm last käivad Tallinna munitsipaallasteaias).

Kolmel eelpool nimetatud juhul määratakse vanematele soodustus õppeaasta lõpuni ehk 31. augustini 2021.

Peale selle vabastatakse vanemad munitsipaallasteaia kohatasust juhul, kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib. Vabastust rakendatakse lasteaia või rühma sulgemise perioodiks.

Täpsemalt: tallinn.ee/est/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades