Hoolekogu
HOOLEKOGU  KOOSSEIS 2019/20


Esimees: Tiiu Männik
wsktiiu@hotmail.com
Liikmed:
Mari Laja
mari.laja@icloud.com
Relika Luik
soovita@yahoo.com
Meeli Esna
meelipaas@gmail.com
Õpetajate esindaja:
Tiia Leitma
tiialeitma@hot.ee
Põhja-Tallinna Valitsuse esindaja
Sten Svetljakov
 
   

Tallinna Haridusameti juhataja 11.03.2020  käskkiri nr T-7-1/20/96 hoolekogude kinnitamise kohta
Lastesõim Päkapikk kinnitatud hoolekogu koosseis

Kodulehekülge haldab:
Rena Lepikult, direktor
pakapikk@pakapikk.edu.ee
Tel. 6618018