Uudised

Linnuvaatlusprojekt

01.02.2021Lapsed tutvusid linnuvaatlusprojekti "Linnukene oksa peal", käigus lindude eluga talvel. Õpiti eristama mõningaid linde, jälgima nende tegevust, nimetama kehaosi, kuulama ja matkima hääli.

Aknalauale seadsid õpetajad üles lindedele söögimaja, kuhu üheskoos lastega seemneid panid. Lindude tegemisi jälgides said selgeks tihase, leevikese ja varese nimetused, välimusele omased tunnused.

Lindudega olid seotud ka kuulatud jutukesed, loetud salmid, lauldud laulud ja käemängud (Linnukene oksa peal; Tule väike linnuke;  Tii-tii tihane; Vares Vaak; l/m: Lenda nagu linnuke jt.)

Kunstitegevuses vajutati jäljendeid, värviti lund, vooliti lumepalle, veeretati leevikesele marju, plasteliinist sai tihane kollase kõhu, oksakesele kleebiti linnukujundeid.