Uudised

Tallinna Lasteaiad saavad miniaianduse arendamiseks uued töövahendid!

10.04.2014
Käesoleval kevadel saab miniaiandusega tegelemine pealinna lasteaedades uue hoo – Tallinna linn hangib lasteaedadele kokku enam kui 120 000 euro eest aiatööriistu, taimekaste, seemneid ja muud aias vajalikku.
Projekti algatas abilinnapea Mihhail Kõlvart, kelle sõnul tekkis idee miniaianduse toetamiseks lasteaedasid külastades. „Paljudel Tallinna lasteaedadel on suured õuealad ja õuesõppele pööratakse seal üha enam tähelepanu. Laste side maaga on aga vähenenud, nagu ka teadmised, mida vanasti jagasid maal elavad vanavanemad,“ selgitas abilinnapea. „Miniaiandus on linnalapsele suurepärane võimalus jõuda kogemusel põhineva arusaamiseni loodusest, samuti õppida märkama ja mõistma inimtegevuse mõju keskkonnale.“
Laps õpib kõige paremini siis, kui saab kõike ise teha ja katsetada. Tegevuseks on vaja kvaliteetseid ja lapse kasvuga sobivaid töövahendeid. Tallinna Haridusameti, Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse ja Lehola Keskkonnahariduskeskuse koostöös valmis laste aiatöövahendite näidisloetelu: kastekannud, labidad, rehad, kärud jne, samuti lillekastid ja muld.
„Uute aiatööriistadega saavad lapsed õpetajate juhendamisel tõelise töö kogemuse,“ märkis  Kõlvart. „Kõik see, mida me investeerime laste looduharidusse, annab tulevikus mitmekordset kasu ja loodetavasti ei ole siis vaja korraldada talguid „Teeme ära“, sest loodushoid on muutunud iseenesestmõistetavaks.“
Lasteaedades viidi hilistalvel läbi küsitlus, et selgitada välja nende soov tegeleda miniaiandusega. Sellest selgus, et aiandusega soovib tegeleda 127 lasteaeda kokku 707 rühmaga. Viiel lasteaial on kas vahendid olemas või pole neil aianduseks sobivat õueala.
Kõik 132 vastanut mainisid, et tegemist on väga vajaliku ning lastele suurt huvi ja arenguvõimalusi pakkuva ettevõtmisega, mis täidab mitut ülesannet: õuesõpe, teadmised looduse kohta, vastutustunne, kaasamine, esteetika jne. Mitmed asutused tegelevad küll miniaiandusega juba ammu, kuid puudus on just kvaliteetsetest töövahenditest.