Uudised

Tallinna lapsevanemad saavad lasteasutuse kohta taotleda eesti.ee kaudu!

05.05.2015
Lapsevanem saab nüüdsest riigiportaalis täita taotluse, kuhu märgib kuni kolm lasteasutuse (sealhulgas lastesõime) valikut ja koha soovimise aja ning täpsustab oma kontaktandmed. Lisaks on vanemal võimalik näha, mitmes on tema laps valitud lasteasutuse kohataotlejate nimekirjas. Esitatud taotlust on võimalik vajadusel muuta või kustutada.

Vaba koha olemasolul teeb lasteasutuse direktor riigiportaali kaudu vanemale koha pakkumise, mida vanem saab vastu võtta või edasi lükata, samuti sellest keelduda.

Kui lapsevanem vajab e-taotluse esitamisel nõu või abi, võib ta pöörduda lasteasutuse direktori või Tallinna Haridusameti poole.