Uudised

Vanema osa määra suurus

23.12.2015
Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 “ Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2, Tallinna Haridusameti 22.12.2015
käskkirja nr 1.-2/775 alusel on
koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus
alates 1. jaanuarist 2016 52,46 eurot;
alates 1. jaanuarist 2017 57,34 eurot.