Korruptsiooni ennetus
Korruptsiooni ennetus

Lastesõimes Päkapikk vastutab korruptsiooni ennetamise meetmete eest direktor. 
Korruptsiooni ennetamise eest vastutava isiku määramise käskkiri 10.04.2023 nr 1-2/7

Kontaktid: direktor Rena Lepikult
E-post: Rena.Lepikult@pakapikk.edu.ee
Tel. 56692591

Ametikohaga kaasneva ametiseisundi määramise käskkiri 10.04.2023 nr 1-2/6 

Toimingupiiranguid ei ole kohaldatud.

Korruptsiooni ennetamisel lähtutakse Tallinna Haridusameti juhataja 03.03.2023 käskkirjaga nr T-7-1/23/105 kinnitatud k​orruptsiooni ennetamise juhendist

Koolitusmaterjalid /Riina Käos/

Veebikoolitused www.korruptsioon.ee