Terviseedendus
Tervist Edendav Lasteaed

Lisainfo Tervise Arengu Instituudi kodulehelt


Alates 2012. aastast oleme TEL võrgustiku liige.
Õppekorralduse prioriteediks oleme seadnud lapse arengut, tervisekäitumist ja keskkonnateadlikkust kujundava õppe- ja kasvatustegevuse läbi mängu.
Õppekava on täiendatud tervisekasvatuse ja keskkonnakasvatuse osas, seda toetab avar ja erinevaid liikumisvõimalusi pakkuv, mitmekesise taimestikuga õueala. Viimasel aastal  oleme panustanud eriti mängu-ja kasvukeskkonna parendamisse ja turvalisuse tagamisse, mille tulemusel on lastesõimel korrastatud ja turvaline õueala. Mängualal on eakohased ja korrastatud atraktsioonid, kevadel uuendatakse liivakastid. Õueala on piiratud uue aiaga, autodele on eraldatud parkimisplats.  Haljasalal on hoolitsetud lillepeenrad,  rajatud on juurviljaaed. Hoone turvalisuse tõstmiseks on välisuksele paigaldatud fonolukk, keldrisse tuletõkkeuksed ja kogu hoonesse tuletõrje häiresüsteem. Toimub järjepidev sisekeskkonna parendamine, selleks on uuendatud laste riietekapid, rühmadesse on muretsetud eakohane mööbel.

Õppeaastaks püstitatud aasta eesmärgi (terviseharjumuste kujundamine läbi mängu, liikumise ja looduse) täitmiseks oleme pööranud senisest rohkem tähelepanu  tervisele ja liikumisele looduses. Eesmärgi saavutamisel on abiks olnud nii keskkonnakasvatus kui  ka kogemus- ja õueõppe võimaluste kasutamine. Lähiajal ootab tähistamist loodusõpperada. Valminud on õpetajate koostatud teemamapid (tervislik toitumine, liikumine, puhtus, turvalisus, haiguste ennetamine), mis sisaldavad terviseteemalisi loov- ja õppemänge, pildimaterjali, artikleid, plakateid vanematele jm. Rühmades on loodud tervisenurgad, mis on olnud abiks lastele erinevate terviseteemade tutvustamisel. Erinevad loodusprojektid on aidanud kaasa keskkonnaõpetuse ja laste tööharjumuste kujunemisele. Aastaringselt on lapsed aidanud hoolitseda toataimede eest, jälgitud on taimede, lillede, muru kasvamist, on külvanud erinevaid maitsetaimi.

Lastele on tagatud võimalused aktiivseks liikumiseks nii õues kui toas. Spordisaal on sisustatud eakohaste vahenditega. Kaks korda nädalas viivad rühmaõpetajad läbi planeeritud liikumistegevusi (võimalusel õues), päevakavasse on sisse viidud virgutusvõimlemine, enamuse planeeritud tegevuste osaks on liikumismängud ja erinevad matkivad liigutused.
Vastavalt aastaajale ja tähtpäevadele on laste liikumisrõõmu toetanud mitmed liikumise ja tervisega seotud üritused (perepäev, isadepäev, vastlapäev, sõbrapäev). Tulemas on kevadine spordipäev erinevate võistluste ja mängudega, heakorrastustalgud lillede istutamise ja juurviljade külvamisega, piknik murumängude ja tervislike vahepaladega. Traditsiooniliselt tähistatakse naljapäeva ja südamenädalat.

Laste tervislike toitumisharjumuste kujundamine on toimunud kodu ja lastesõime koostööna.
Lastevanemate kaasabil on läbi viidud toitumisega seotud teemapäevi (piima-, leiva-, vitamiini- ja aedviljapäev).  Laste sünnipäevade tähistamisel ja päkapikusussi täitmisel on selgitustöö tulemusena  vanemad õppinud valima tervislikke maiustusi. Toitlustamise korraldamisel lähtume tervisliku toitumise väärtustamisest. Lastele tagab kolm korda päevas tervisliku ja eakohase toidu  Mervir OÜ kokad. Iga päev pakutakse lastele vahepalana terviseampsu (erinevaid puu- ja juurvilju).  Toitlustamisel arvestatakse laste eripära, allergiatega.

Rühma infostendidel on regulaarselt tervise- ja kasvatusteemalised väljapanekud, vanematele tutvustatakse uuemat tervise- ja kasvatusteemalist kirjandust.  Lastevanemate operatiivseks teavitamiseks on kasutusel ka lastesõime kodulehekülg, vanemate meililist ja rühma blogid. Toimunud on terviseteemalised sisekoolitused lastevanematele (perearsti annab nõu, haiguste ennetamine ja viirushaiguste levik lastekollektiivis).
Toimub regulaarne traumade ohtlikkuse hindamine ja riskianalüüsi läbiviimine, planeeritud on meetmed puuduste likvideerimiseks. Pidevalt jälgitakse, et vahendid ja mänguasjad oleksid terved, turvalised ja eakohased.

Töötajad on läbinud tervisealased täiendkoolitused: toiduhügieenikoolitus, esmaabikoolitus ja tuletõrjeõppus. Lastesõimel on väljakujunenud mitmed traditsioonilised üritused ja tegevused, mis on suunatud  töötajate tervise ja heaolu edendamiseks. Igal aastal on planeeritud vähemalt üks  tervise edendamisega seotud välikoolitus, innustatakse töötajad tegelema vabal ajal tervisespordiga, harrastatakse kepikõndi, osaletakse Maijooksul, Rakvere Ööjooksul, Sügisjooksul, suusatamas, kepikõnnil, fitnessis  jm. terviseüritustel.

Tervise edendamine on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise üle ning tugevdada seeläbi oma tervist.

Kodulehekülge haldab:
Rena Lepikult, direktor
pakapikk@pakapikk.edu.ee, 6618018